THÔNG TƯ SỐ 08/2019/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN THỦY SẢN

Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành kèm Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Hóa chất, chế phẩm sinh học (QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT) quy định mức giới hạn an toàn, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Tải về | thong-tu-so-082019tt-bnnptnt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuc-an-thuy-san.pdf | 191 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 03-05-2020