ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Đội ngũ quản lý của Tổ chức NHO-QSCert tham gia lớp đào tạo kỹ năng để phát triển năng lực bản thân, phục vụ của cho sự phát triển bền vững của Tổ chức, hơn thế nữa là nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ Khách hàng ngày càng tốt hơn

Sở hữu một lực lượng lao động lành nghề, có kỹ năng là mong muốn của bất kỳ doanh nghiệp nào, Tổ chức NHO-QSCert cũng không ngoại lệ. “Đào tạo nhân viên là đầu tư vào tương lai của Tổ chức” là chủ trương của Ban Giám đốc. Với chủ trương đó, ngày 8-9/2, Tổ chức NHO-QSCert đã đào tạo kỹ năng cho đội ngũ quản lý cùng các nhân viên nòng cốt của Tổ chức – trụ sở miền Nam và ngày 28-29/2 đào tạo tại chi nhánh miền Bắc.

Bằng việc đào tạo chuẩn năng lực dựa trên 3 tiêu chí: kiến thức, kỹ năng và thái độ, khóa đào tạo đã mang lại hiệu quả rõ rệt:

- Xử lý các tình huống chăm sóc Khách hàng chuyên nghiệp hơn

- Tổ chức công việc khoa học hơn, cải thiện hiệu suất làm việc

- Thu hẹp các khoảng trống về năng lực và giải quyết các liên kết yếu trong Tổ chức. Theo cách này, mỗi nhân viên sẽ ở vào vị trí để hỗ trợ cho đồng nghiệp của mình và xử lý bất kỳ nhiệm vụ nào một cách có hiệu quả nhất.

Tổ chức NHO-QSCert thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, chất lượng dịch vụ. Mục đích chung nhất của tất cả các buổi đào tạo là đạt được sự hài lòng tuyệt đối của Khách hàng.

Lớp đào tạo miền Nam

Thuyết trình bài tập nhóm

Lớp đào tạo miền Bắc