HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN, LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NĂM 2019

Ngày 6/12 vừa qua, các chuyên gia của NHO-QSCert đã tham gia và trình bày tham luận tại Hội nghị “Triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành thủy sản, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý năm 2019” do Chi cục thủy sản TP HCM tổ chức

Hội nghị nhận được sự quan tâm rất lớn từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trong và ngoài thành phố. Nội dung chính của hội nghị là tuyên truyền, phổ biến nội dung 4 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 và thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 của Bộ NN&PTNT.

Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành kèm Quy chuẩn kỹ thuật về thức ăn thủy sản, quy chuẩn gồm 3 phần: thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT), thức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT), thức ăn tươi, sống (QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT) quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản.

Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành kèm Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Hóa chất, chế phẩm sinh học (QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT) quy định mức giới hạn an toàn, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Đóng góp tại hội nghị, ông Hoàng Bá Nghị - Tổng giám đốc Tổ chức NHO-QSCert đã hướng dẫn các doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đánh giá, chứng nhận hợp quy. Tổ chức NHO-QSCert là 1 trong 6 tổ chức chứng nhận được Tổng cục Thủy sản cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với các QCVN.

Bài và ảnh: Tổ chức NHO-QSCert

Ông Hoàng Bá Nghị trình bày tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị