Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | Tổ chức KH và CN

KHẨN: Xác minh thông tin doanh nghiệp đăng ký cấp mã số sản phẩm theo Lệnh 248, Lệnh 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Hôm nay, Văn phòng SPS Việt Nam đã phát đi thông báo số 73 /SPS-BNNVN về việc cập nhật thông tin doanh nghiệp đăng ký cấp mã số sản phẩm theo Lệnh 248, Lệnh 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 

Theo đó, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được yêu cầu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc xác minh lại thông tin của một số doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống xin cấp mã số sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc theo Lệnh 248, Lệnh 249 đối với những doanh nghiệp có hoặc không có sản phẩm thuộc quản lý của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (danh sách 60 doanh nghiệp kèm theo). 
Trên cơ sở phản hồi của các doanh nghiệp và cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ xem xét tính hợp lệ để tiếp tục, duy trì/cấp mã đăng ký trên hệ thống hoặc xóa nếu thông tin không rõ ràng.  Để có thông tin xác minh gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý doanh nghiệp cập nhật đầy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm (Phụ lục 1).  
Thông tin của Quý doanh nghiệp xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 25/3/2022, địa chỉ: Nhà A3, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024-37344764, email: spsvietnam@mard.gov.vn, liên hệ cán bộ phụ trách: Đinh Đức Hiệp, điện thoại: 0912.820.930. 

Sau khi có đầy đủ thông tin, Văn phòng SPS Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Việt Nam để tổng hợp, trả lời chính thức Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 

Thông báo số 73 /SPS-BNNVN

Danh sách 60 doanh nghiệp

Phụ lục 1

Liên Hệ Với Chúng Tôi: