QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ? TỰ NGUYỆN HAY BẮT BUỘC?

Quan trắc môi trường lao động là gì? Việc quan trắc môi trường là tự nguyện hay bắt buộc? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây.

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đo lường chất lượng các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so với mức yêu cầu từ đó có biện pháp xử lí kịp thời  với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp.

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với cả người lao động và người sử dụng lao động

Vì sao cần quan trắc môi trường lao động?

- Việc quan trắc môi trường lao động vô cùng quan trọng đối với cả người sử dụng lao động và người lao động. Thông qua quá trình quan trắc môi trường lao động, mọi yếu tố của môi trường sẽ được kiểm tra và đánh giá chính xác, khách quan. Từ đó sẽ phát hiện được những yếu tố độc hại tồn đọng trong môi trường và đưa ra hình thức xử lí kịp thời.

- Công tác quan trắc môi trường lao động sẽ gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, trong sạch hơn.

- Từ những báo cáo và phân tích, đơn vị sẽ đưa ra hướng giải quyết thích hợp, có lợi cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công, đảm lợi ích cho người lao động. Nếu phát hiện bất cứ khu vực lao động nào có nhiều yếu tố độc hại, các nhà quản lí môi trường sẽ trực tiếp đến kiểm tra và có biện pháp cải tạo.

- Đây là phương pháp để kiểm soát mức độ ô nhiễm và độc hại của môi trường, những số liệu sau quá trình quan trắc sẽ được sử dụng để nghiên cứu về môi trường và sản xuất bền vững sau này.

Việc quan trắc môi trường lao động là tự nguyện hay bắt buộc?

Quan trắc môi trường lao động là việc làm bắt buộc đối với các đơn vị trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng tới người lao động, không kể quy mô.

Tần suất thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần.

Văn bản pháp luật quy định về quan trắc môi trường lao động:

Thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về  “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động”

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ quan trắc môi trường lao động, bạn hãy liên hệ ngay với NHO để được tư vấn nhé!