Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | Tổ chức KH và CN

Thông báo văn bản quy định về SPS không gia hạn phê duyệt hoạt chất oxamyl

Dự thảo Quy định thực thi của Ủy ban liên quan đến việc không gia hạn phê duyệt hoạt chất oxamyl, theo Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu, và sửa đổi Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) số 540/2011

--Thông báo SPS--

Thông báo số: G/SPS/N/EU/613

Ngày thông báo: 31/01/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định thực thi liên quan đến hoạt chất oxamyl không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất oxamyl. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất trừ sâu ở Liên minh Châu Âu theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC. Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định (EC) số 1107/2009 (liên quan đến việc đưa các sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường), phải chứng minh rằng hoạt chất đó không gây hại cho sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường. Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa ra thị trường chất này và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian ân hạn đối với kho sản phẩm có chứa chất này, quy định riêng biệt sẽ có thể được thực hiện đối với giới hạn dư lượng tối đa và một thông báo riêng sẽ được đưa ra theo quy trình SPS. Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban này cũng đã được thông báo theo Hiệp định TBT trong thông báo G/TBT/N/EU/945. Theo dõi thông tin dự thảo SPS này thì MRL hoạt chất oxamyl sẽ giảm về rất thấp. Thông tin chi tiết  cần lưu ý kiểm soát dư lượng theo link này: https://drive.google.com/drive/folders/1YD-xCRtj-cQosNhDYYKSzpO4YGOYgzHT?usp=sharing

Liên Hệ Với Chúng Tôi:
Contact Me on Zalo