Thông báo mở khóa đào tạo "Chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản"

Nhằm  đáp ứng yêu cầu công việc cũng như năng cao năng lực của các chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản, Trung tâm đào tạo Công ty TNHH Công nghệ NHONHO mở khóa đào tạo: "Chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản".

Nhằm  đáp ứng yêu cầu công việc cũng như năng cao năng lực của các chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản, Trung tâm đào tạo Công ty TNHH Công nghệ NHONHO mở khóa đào tạo: "Chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản".

Thông tin chi tiết về khóa đào tạo "Chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản"

- Sau khi kết thúc khóa đào tạo các học viên tham dự đầy đủ khóa học và đạt kết quả kiểm tra cuối khóa sẽ được nhận giấy chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản do Tổng cục thủy sản cấp.

- Thời gian đào tạo: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021 (5 ngày).

- Địa điểm đào tạo: Hội trường khách sạn Cửu Long; số 52 Quang Trung, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Học phí: 3.000.000đ/học viên.

- Thời hạn nhận đơn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/03/2021.

- Cách thức đăng ký: Gửi phiếu đăng ký theo form (file đính kèm) về địa chỉ nhu.nguyen@nhovn.com (Ms huỳnh Như) hoặc de.nguyen@nhovn.com (Ms Ngọc Dễ).

Để biết thêm thông tin về khóa đào tạo, Quý khách vui lòng truy cập website www.nhovn.com hoặc liên hệ số điện thoại 0907450818 (Ms Huỳnh Như), 0332772424 (Ms Ngọc Dễ).

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân về khóa đào tạo  "Chuyên gia đánh giá trưởng tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản".

Tải về | 2-phieu-dang-ky-tham-du-dao-tao.docx | 57 lượt tải |  Loại file : .docx | Ngày upload: 11-03-2021