CÔNG TY NHONHO CHỨNG NHẬN VIETGAP CHĂN NUÔI TẠI SÓC TRĂNG

Với năng lực và uy tín trong lĩnh vực chứng nhận, Công ty NHONHO được BQL Dự án phát triển chăn nuôi bò Sóc Trăng lựa chọn đơn vị chứng nhận VietGAP cho dự án này