HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU “RAU AN SƠN – ĐAK PƠ

Chuyên gia Công ty NHONHO lấy ý kiến các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau trên địa bàn huyện Đak Pơ (Gia Lai) về quyền sử dụng Nhãn hiệu Rau An Sơn – Đak Pơ

Ngày 22/6, Công ty NHONHO phối hợp Phòng NN&PTNT tổ chức Hội thảo “Đóng góp ý kiến quy chế cấp – thu hồi quyền sử dụng, gắn tem nhãn và truy xuất nguồn gốc lên sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận Rau An Sơn – Đak Pơ”. Đối tượng được mời lấy ý kiến bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau trên địa bàn huyện Đak Pơ

Công ty NHONHO phát tài hiệu cho đại biểu tham dự

TP. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Đak Pơ phát biểu khai mạc hội thảo

Sau khi trình bày dự thảo Quy chế Gắn tem nhãn sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Sơn – Đak Pơ” và dự thảo Quy trình Cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Sơn Đak Pơ”, chuyên gia Công ty NHONHO tổ chức lấy ý kiến đại biểu tham dự. Phần lớn đại biểu đồng thuận với quy chế và quy trình Công ty NHONHO đã dự thảo, chỉ góp ý một số nội dung về quy trình thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu: trước khi thu hồi cần có nhắc nhở, nếu không khắc phục sẽ ra quyết định thu hồi; bổ sung nội dung xử phạt, chế tài nếu vi phạm quy chế.

Chuyên gia Công ty NHONHO trình bày tại hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tin bài và ảnh: Công ty NHONHO