TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH THUẬN

Chuyên gia Công ty NHONHO tập huấn cho cán bộ quản lý thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Bình Thuận năm 2020

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 6, Cty TNHH Công nghệ NHONHO đã phối hợp với Sở NN&PTNT Bình Thuận tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ cấp tỉnh về chương trình OCOP.  Lớp tập huấn nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía lãnh đạo tỉnh và các Sở ngành liên quan.

Theo ông Mai Kiều - GĐ Sở NN&PTNT: Một trong những nội dung quan trọng của Đề án OCOP tỉnh Bình Thuận là đào tạo cho hệ thống OCOP các cấp trên địa bàn tỉnh, ứng dụng KHCN, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và định hướng du lịch. Tỉnh xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện xây dụng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Vì thế việc tổ chức lớp tập huấn là rất cần thiết để cán bộ quản lý hiểu được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của Chương trình OCOP, hiểu rõ bản chất của chương trình và nắm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong thực hiện chương trình để từ đó chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ông Mai Kiều - GĐ Sở NN&PTNT phát biểu khai mạc

Ông Ngô Minh Trang - Chi cục trưởng Chi cục PTNT thông qua chương trình làm việc của lớp huấn

Tại lớp tập huấn, chuyên gia Công ty NHONHO vừa giảng lý thuyết vừa liên hệ với thực tế tại địa phương giúp cho học viên có cái nhìn thực tiễn hơn, đồng thời cũng tổ chức thảo luận, trao đổi ý kiến giúp học viên làm rõ các vấn đề còn vướng mắc. Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, lớp tập huấn đã diễn ra thành công, thực hiện được mục tiêu truyên truyền và nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ quản lý, tham gia chương trình OCOP của tỉnh Bình Thuận.

Chuyên gia Công ty NHONHO đào tạo tại lớp tập huấn

Chuyên gia Công ty NHONHO giải đáp vướng mắc cho học viên

Học viên thảo luận, phát biểu ý kiến

Học viên thảo luận, phát biểu ý kiến

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kỳ vọng nhờ các kiến thức đã được học qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý các cấp tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ cùng Sở NN&PTN, sở KH&CN và các sở ngành liên quan tìm ra các sản phẩm tiềm năng đặc trưng của địa phương và phát triển thành sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu bế giảng

Tìn bài và ảnh: Công ty NHONHO