TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH CAO BẰNG

Chuyên gia Công ty NHONHO tập huấn cho cán bộ quản lý và chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 21/5 vừa qua, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội  nghị "Triển khai xây dựng kế hoạch SIP và OCOP cấp tỉnh năm 20202". Hội nghị nhận được sự quan tâm của các Sở, Ban ngành trực thuộc tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện.

Công ty NHONHO được chọn là đơn vị đào tạo ToT cho cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp tỉnh và các chủ thể tham gia. Nội dung tập huấn các chuyên gia Công ty NHONHO đã triển khai tại hội nghị: các khái niện cơ bản của OCOP; mục tiêu, nội dung cơ bản của OCOP; bộ tiêu chí và hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; đồng thời, hướng dẫn cán bộ quản lý quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội trường

Chuyên gia Công ty NHONHO tập huấn triển khai Chương trình OCOP

Chuyên gia Công ty NHONHO hướng dẫn xây dựng các tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP

Bài và ảnh: Công ty NHONHO