Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | Tổ chức KH và CN

Bộ TN&MT: Xây dựng 115 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia giai đoạn 2023-2025

Dự kiến, trong giai đoạn 2023 - 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng 115 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN).

Trong đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu thuộc lĩnh vực địa chất - khoáng sản với 98 tiêu chuẩn. Ngoài ra có 7 tiêu chuẩn ở lĩnh vực đo đạc bản đồ, 5 tiêu chuẩn ở lĩnh vực đất đai, 4 tiêu chuẩn ở lĩnh vực khí tượng thủy văn và 1 tiêu chuẩn ở lĩnh vực khoa học công nghệ.

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bộ dự kiến ban hành 165 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc các lĩnh vực: địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đất đai và đo đạc - bản đồ.

Trước mắt, năm 2023, Bộ dự kiến xây dựng 24 TCVN. Trong đó, lĩnh vực địa chất khoáng sản 19 TCVN; lĩnh vực khí tượng thủy văn 02 TCVN, lĩnh vực đất đai 02 TCVN và lĩnh vực công nghệ thông tin 01 TCVN.

Cụ thể, đối với lĩnh vực địa chất khoáng sản, các tiêu chuẩn tập trung chuẩn hóa các nội dung về phương pháp địa vật lý lỗ khoan được áp dụng trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, đánh giá và thăm dò khoáng sản, nghiên cứu môi trường; địa vật lý lỗ khoan xác định trạng thái kỹ thuật lỗ khoan, lấy mẫu, mở vỉa, theo dõi sự biến đổi cơ lý trong quá trình khoan…

Năm 2023 Bộ dự kiến xây dựng 19 TCVN lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản. Ảnh: Mai Đan

Với lĩnh vực khí tượng thủy văn, năm 2023, việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật tập trung vào các nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng công trình quan trắc khí tượng thủy văn và điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều. Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn nói chung và công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn nói riêng; chuẩn hóa công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn, phù hợp với sự thay đổi công nghệ thiết bị đo; phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Về công nghệ thông tin, Bộ TN&MT dự kiến xây dựng TCVN về dịch vụ đối tượng bản đồ trên web trên cơ sở tham khảo chuẩn quốc tế. Hiện nay, ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về dịch vụ đối tượng bản đồ trên web. Để đảm bảo việc tìm kiếm, khám phá và truy xuất dữ liệu của ngành tài nguyên môi trường một cách nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy, việc xây dựng TCVN về dịch vụ đối tượng bản đồ trên web trên cơ sở tham khảo chuẩn quốc tế trên là cần thiết. Đặc biệt, việc xây dựng tiêu chuẩn sẽ bổ sung đầy đủ và đồng bộ vào hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về thông tin địa lý, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển đồng bộ công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhiệm vụ trong năm 2023 là xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai Quốc Gia - Yêu cầu về Cơ sở dữ liệu quan trắc ô nhiễm đất đai và tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu đất đai Quốc Gia - Yêu cầu về siêu dữ liệu đất đai. Việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hướng đến quy định chi tiết về đặc tính kỹ thuật, chuẩn để phân loại, đánh giá, quản lý chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung cũng như cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất đai nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng và quản lý hiệu quả công tác đánh giá đất.

Nguồn BỘ TN&MT

Liên Hệ Với Chúng Tôi:
Contact Me on Zalo