Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | Tổ chức KH và CN

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đã ký kết hợp tác với năm tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngày 21/5/2022 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên. Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đã ký kết hợp tác với năm tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

 

Đại diện các bên tham gia ký kết:

- Ông Kpă Thuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Gia Lai

- Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

- Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

- Ông Nguyễn Tấn Liêm - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

- Ông Hoàng Bá Nghị - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO  

Mục tiêu và nội dung ký kết giữa các bên hướng đến:

1. Phối hợp thực hiện các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp và chứng nhận hệ thống (ISO, HACCP, GMP,...) cho các vùng sản xuất.

2. Thu hút nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản (bao gồm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đổi mới công nghệ trong công nghiệp chế biến để gia tăng giá trị sản phẩm, kết nối sản xuất và tiêu thụ; 

Tư vấn chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất như IoT, Big Data,..);

3. Triển khai các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, phát triển du lịch sinh thái.

4. Phối hợp thực hiện (cung cấp nguồn lực nhân sự và công nghệ) các dự án phát triển nông nghiệp, năng lượng, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông nghiệp và các hoạt động đổi mới, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để nâng cao giá trị nông sản, khai thác du lịch và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai vùng Tây Nguyên.

5. Triển khai các dự án hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, vốn, con người và phát huy giá trị văn hóa bản địa vùng Tây Nguyên.

Liên Hệ Với Chúng Tôi: