Chứng nhận Hợp quy Thức ăn thủy sản

THÔNG TƯ SỐ 08/2019/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN THỦY SẢN
Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành kèm Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Hóa chất, chế phẩm sinh học (QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT) quy định mức giới hạn an toàn, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam
Xem chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BNNPTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN THỦY SẢN
Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành kèm Quy chuẩn kỹ thuật về thức ăn thủy sản, quy chuẩn gồm 3 phần: thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT), thức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT), thức ăn tươi, sống (QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT) quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản
Xem chi tiết
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN, LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NĂM 2019
Ngày 6/12 vừa qua, các chuyên gia của NHO-QSCert đã tham gia và trình bày tham luận tại Hội nghị “Triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành thủy sản, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý năm 2019” do Chi cục thủy sản TP HCM tổ chức
Xem chi tiết
Đối tác

Thống kê

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1.064
  • Hôm qua: 2.050
  • Tổng lượt truy cập: 31.424