TỔ CHỨC NHO-QSCert TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ ÁN OCOP TỈNH KIÊN GIANG

Ngày 9/3, Tổ chức NHO-QSCert tham dự cuộc Họp hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá và phê duyệt đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh kiên giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025” do UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức với vai trò là đơn vị tư vấn

Cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì, cùng với sự tham gia thực hiện, phối hợp, tham dự của nhiều cơ quan: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến thương mại, các Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, thành phố…

Ông Trần Thế Như Hiệp đại diện đơn vị tư vấn, Tổ chức NHO-QSCert, trình bày tóm tắt Báo cáo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025”.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo Đề án

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày, phản biện 1, phản biện 2 và các thành viên Hội đồng lần lượt trình bày các ý kiến phản biện và nhận xét nội dung của Đề án. Bên cạnh đó, Đề án cũng nhận được nhiều lời khen và ý kiến đóng góp từ phía các đại biểu khách mời.

Kết luận từ phía Hội đồng, Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN&PTNT – Phó chủ tịch Hội đồng, khẳng định việc triển khai Đề án sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường… góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn và chuyển dịch lao động nông thôn của tỉnh.

Nhận xét của Hội đồng

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng: Tổ chức NHO-QSCert nhận được sự ủng hộ tuyệt đối với 11/11 phiếu đồng ý thông qua Đề án.

Bài và ảnh: Tổ chức NHO-QSCert