CHỨNG NHẬN ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. - - Tên đầy đủ của ISO 22000 là: ISO 22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

1. ISO 22000 là gì?

- ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. - - Tên đầy đủ của ISO 22000 là: ISO 22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

- Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm:

. ISO 22000: 2005: Yêu cầu tiêu chuẩn cho mọi tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

. ISO/TS 22004 : 2005: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005.

. ISO/TS 22003:2007: Yêu cầu cho các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

. ISO 22005:2007: Hệ thống xác định nguồn gốc thức ăn gia súc và thực phẩm.

. ISO/CD 22006:2007: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho việc sản xuất trong trang trại.

Đối tượng áp dụng của ISO 22000:

- Tiêu chuẩn ISO 22000 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,... Nó bao gồm: Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà sơ chế thực phẩm, nhà bảo quản, vận chuyển, nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối và điểm dịch vụ bán lẻ (cùng với các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, các nguyên liệu và thành phần phụ gia).

- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý an toàn thực phẩm.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan an toàn thực phẩm, sản phẩm được tạo ra an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 22000

- Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;

- Nâng cao năng lực cũng như uy tính và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước;

- Tạo lòng tin đối với khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty;

- Giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa các điều kiện sản xuất;

- Giảm thiểu các lần đánh giá của khách hàng.Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;

- Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;

- Dịch vụ sau chứng nhận của NHO phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hỗ trợ phí đào tạo; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;

- Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;

- Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;

- Dịch vụ trọn gói;

4. Quy trình triển khai thực hiện tiêu chuẩn ISO 22000 như thế nào?

Bước

Nội dung chính

Mô tả công việc

1

Thành lập Ban dự án

NHO-QSCert sẽ hướng dẫn Khách hàng cách tổ chức triển khai dự án. Thành lập Ban thực hiện dự án, cácthành viên trong ban dự án do Khách hàng đưa ra. Các thành viên được trọn thường là các trưởng phó bộ phận / phòng ban. (Thời gian dự kiến là 1 buổi)

2

Đào tạo tiêu chuẩn

Giảng viên chúng tôi tiến hành đào tạo cho cho các thành viên trong Ban dự án: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn, đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn và hướng dẫn triển khai yêu cầu tiêu chuẩn.(Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

3

Hướng dẫn biên soạn tài liệu

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng thành viên trong Ban dự án đã được phân công từng bộ phận cụ thể: hướng dẫn soạn tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn. sắp xếp thời gian phù hợp với các thành viên trong Ban dự án. (Thời gian dự kiến là 9 đến 16 buổi)

4

Hướng dẫn áp dụng

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn các thành viên trong Ban dự án ghi chép hồ sơ theo tài liệu đã ban hành. (Thời gian dự kiến là 3 đến 8 buổi)

5

Đào tạo đánh giá nội bộ

Chuyên gia Tư Vấn sẽ hướng dẫn thành viên Ban triển khai dự án kỹ thuật, duy trì hệ thống, đào tạo đánh giá nội bộ. Sau khi học, các thành viên sẽ trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức giúp duy trì hệ thống cho tổ chức. (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)

6

Thực hiện đánh giá nội bộ

NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ đánh giá cùng với đánh giá viên nội bộ của Khách hàng. Các đánh giá viên nội bộ của Khách hàng sẽ theo đánh giá tập sự để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế. (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)

7

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công. (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

8

Đánh giá nội bộ lần 2 (nếu có)

Sau khi đã khắc phuc xong lỗi đánh giá lần 1, nếu xét thấy cần thiết thì NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ cùng côngty đánh giá nội bộ lần 2.
(Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)

9

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa (nếu có)

Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công. (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

10

Đăng ký chứng nhân

Sau khi đã khắc phục hết lỗi đánh giá nội bộ lần 1 và lần 2 (nếu có). Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn Khách hàng lập hồ sơ thực hiện đăng ký với Tổ chức chứng nhận như: Intertek, SGS, BV, DNV, VINACERT… và nêu lên các điểm mạnh/ yếu của từng tổ chức chứng nhận cho Khách hàng để chọn lựa. (Thời gian dự kiến là 1 buổi)

11

Đánh giá chứng nhận chính thức

NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia tư vấn – quản lý dự án tham gia hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình đánh giá chính thức. (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)

12

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa

Sau khi Tổ chức đánh giá đưa ra các điểm không phù hơp thì Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn từng bộ phận có liên quan cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của các thành viên. (Thời gian dự kiến là 1 đến 4 buổi)

13

Nhận giấy chứng nhận và duy trì tiêu chuẩn

Sau khi khắc phục lỗi đánh giá, Khách hàng gửi đầy đủ bằng chứng cho Tổ chức chứng nhận và đợi nhận giấy chứng nhận. Trong quá trình duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn, NHO-QSCert luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu Khách hàng cần. (Thời gian dự kiến là 28 ngày đến 2 tháng)