CHỨNG NHẬN ISO 9001

ISO (International Organization For Standaraization) là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. ISO thành lập năm 1947, có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.

1. ISO 9001 là gì?

- ISO (International Organization For Standaraization) là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. ISO thành lập năm 1947, có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.

- ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản và phổ biến nhất, ISO 9001 có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô và ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001(hoặc các hệ thống quản lý tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan, chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng. Tiêu chuẩn ISO 9001 ra đời năm 1987, đến nay đã qua các lần thay đổi vào các năm 1994, 2000, 2008 và phiên bản mới nhất được ban hành năm 2015.

2. Đối tượng áp dụng:

- Tiêu chuẩn ISO 9001 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, cơ sở, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô, chủ sở hữu,...

3. Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ NHO trong chứng nhận ISO 9001:

- Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;

- Nâng cao năng lực cũng như uy tính và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước;

- Tạo lòng tin đối với khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty;

- Giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa các điều kiện sản xuất;

- Giảm thiểu các lần đánh giá của khách hàng. Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng;

- Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;

- Dịch vụ sau chứng nhận của NHO phong phú: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Hỗ trợ phí đào tạo; Giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;

- Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;

- Chứng chỉ có giá trị toàn cầu;

- Dịch vụ trọn gói;

4. Quy trình triển khai thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001 như thế nào?

Bước

Nội dung chính

Mô tả công việc

1

Thành lập Ban dự án

Công ty NHO-QSCert sẽ hướng dẫn Khách hàng cách tổ chức triển khai dự án. Thành lập Ban thực hiện dự án, các thành viên trong ban dự án do Khách hàng đưa ra. Các thành viên được trọn thường là các Trưởng, Phó Bộ phận/Phòng ban. (Thời gian dự kiến là 1 buổi).

2

Đào tạo tiêu chuẩn

Giảng viên chúng tôi tiến hành đào tạo cho cho các thành viên trong Ban dự án: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn, đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn và hướng dẫn triển khai yêu cầu tiêu chuẩn. (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi).

3

Hướng dẫn biên soạn tài liệu

Chuyên gia Tư vấn sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng thành viên trong Ban dự án đã được phân công từng bộ phận cụ thể: hướng dẫn soạn tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn, sắp xếp thời gian phù hợp với các thành viên trong Ban dự án. (Thời gian dự kiến là 9 đến 16 buổi).

4

Hướng dẫn áp dụng

Chuyên gia Tư vấn sẽ hướng dẫn các thành viên trong Ban dự án ghi chép hồ sơ theo tài liệu đã ban hành. (Thời gian dự kiến là 3 đến 8 buổi).

5

Đào tạo đánh giá nội bộ

Chuyên gia Tư vấn sẽ hướng dẫn thành viên Ban triển khai dự án kỹ thuật, duy trì hệ thống, đào tạo đánh giá nội bộ. Sau khi học, các thành viên sẽ trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức giúp duy trì hệ thống cho tổ chức. (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi).

6

Thực hiện đánh giá nội bộ

NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ đánh giá cùng với đánh giá viên nội bộ của Khách hàng. Các đánh giá viên nội bộ của Khách hàng sẽ theo đánh giá tập sự để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế. (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi).

7

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa

Chuyên gia Tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công. (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi).

8

Đánh giá nội bộ lần 2 (nếu có)

Sau khi đã khắc phục xong lỗi đánh giá lần 1, nếu xét thấy cần thiết thì NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ cùng công ty đánh giá nội bộ lần 2.
(Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi).

9

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa (nếu có)

Chuyên gia Tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công. (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi).

10

Đăng ký chứng nhân

Sau khi đã khắc phục hết lỗi đánh giá nội bộ lần 1 và lần 2 (nếu có). Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn Khách hàng lập hồ sơ thực hiện đăng ký với Tổ chức chứng nhận như: Intertek, SGS, BV, DNV, VINACERT… và nêu lên các điểm mạnh/yếu của từng tổ chức chứng nhận cho Khách hàng để lựa chọn. (Thời gian dự kiến là 1 buổi).

11

Đánh giá chứng nhận chính thức

NHO-QSCert sẽ cử chuyên gia tư vấn – quản lý dự án tham gia hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình đánh giá chính thức. (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi).

12

Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa

Sau khi Tổ chức đánh giá đưa ra các điểm không phù hơp thì Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn từng bộ phận có liên quan cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của các thành viên. (Thời gian dự kiến là 1 đến 4 buổi).

13

Nhận giấy chứng nhận và duy trì tiêu chuẩn

Sau khi khắc phục lỗi đánh giá, Khách hàng gửi đầy đủ bằng chứng cho Tổ chức chứng nhận và đợi nhận giấy chứng nhận. Trong quá trình duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn, NHO-QSCert luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu Khách hàng cần. (Thời gian dự kiến là 28 ngày đến 2 tháng).