Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | Tổ chức KH và CN

Thông báo của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc về việc tạm dừng các thủ tục nhập khẩu thanh long đối với một số vườn trồng và cơ sở đóng gói kể từ 19/02/2022

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã có công điện gửi Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc tạm dừng các thủ tục nhập khẩu thanh long đối với một số vườn trồng và cơ sở đóng gói kể từ 19/02/2022. 

Cụ thể, Hải quan Trung Quốc kiểm tra, phát hiện trên bề mặt quả (04 mẫu) và bao bì (14 mẫu bao bì ngoài; 09 mẫu bao bì trong) của 05 lô hàng quả thanh long nhập khẩu thuộc các nhà vườn (mã số đăng ký doanh nghiệp: VN-TGOR-0092; VN-BTHOR-0055; VN-BTHOR-0048) và cơ sở đóng gói (mã số đăng ký doanh nghiệp: VN-BTHPH-060; VN-TGPH-123; VN-BTHPH-157; VN-BTHPH-244) cho kết quả dương tính với vi rút Covid -19. Căn cứ quy định tại Thông báo số 103/2020 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, phía Trung Quốc tạm dừng thủ tục nhập khẩu của 06 doanh nghiệp có mã số VN-TGOR-0092; VN-BTHOR-0055; VN-BTHOR-0048; VN-BTHPH-060; VN-BTHPH-157; VN-BTHPH-244 trong một (01) tuần, riêng doanh nghiệp có mã số VN-TGPH-123 tạm dừng trong bốn (04) tuần (đã 04 lần kiểm tra cho kết quả dương tính), kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2022.

Liên Hệ Với Chúng Tôi: