NHONHO THAM GIA HỘI NGHỊ “HIỆP ĐỊNH RCEP & UKVFTA – CƠ HỘI THÚC ĐẨY CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT NAM VÀ KHU VỰC VỚI THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI”

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ NHONHO – Ông Trần Như Thế Hiệp (Phó Tổng Giám Đốc) đã tham dự và trình bày tham luận “Giải pháp để các doanh nghiệp vượt qua rào cản thị trường” tại Hội nghị “Hiệp định RCEP & UKVFTA – Cơ hội thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản Việt Nam và khu vực với thị trường thế giới”

Sáng ngày 15/01/2021, hội nghị “Hiệp định RCEP & UKVFTA – Cơ hội thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản Việt Nam và khu vực với thị trường thế giới” được diễn ra tại Thành phồ Hồ Chí Minh. Đại diện Công ty TNHH Công nghệ NHONHO – Ông Trần Như Thế Hiệp (Phó Tổng Giám Đốc) đã tham dự và trình bày tham luận “Giải pháp để các doanh nghiệp vượt qua rào cản thị trường”.

Toàn cảnh Hội nghị “Hiệp định RCEP & UKVFTA – Cơ hội thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản Việt Nam và khu vực với thị trường thế giới”

Hội nghị “Hiệp định RCEP & UKVFTA – Cơ hội thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản Việt Nam và khu vực với thị trường thế giới” được phối hợp tổ chức bởi  Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM), Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA) và Hiệp hội Rau Quả Việt Nam (VINAFRUIT). Hội nghị đã thu hút được hơn 300 doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ trên toàn quốc. Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động tư vấn các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản thị trường – Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đã có bài tham luận vô cùng thiết thực.

RCEP với sự tham gia của 15 thành viên, sẽ tạo ra thị trường trên quy mô 2,2 tỷ người, tương đương 26.200 tỷ USD, tạo nên khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức.

Hội nghị đã thu hút được hơn 300 doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ trên toàn quốc

Tại hội nghị, ông Trần Như Thế Hiệp cũng đã có bài tham luận “Giải pháp để các doanh nghiệp vượt qua rào cản thị trường”. Theo ông Hiệp, doanh nghiệp Việt có nhiều mặt hàng thế mạnh như nông, thủy sản, thị hiếu tiêu dùng của các nước khá tương đồng, các hoạt động logistics, thương mại điện tử được rộng mở tạo điều kiện phát triển thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cho doanh nghiệp như năng lực cạnh tranh về chất lượng, hàm lượng giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao so với các nước khác có cùng cơ cấu sản phẩm, vẫn còn lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu (đầu vào phân bón, chất dẻo, hóa chất, sợi; máy móc; sắt thép…).

Ông Trần Như Thế Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO trình bài tham luận “Giải pháp để các doanh nghiệp vượt qua rào cản thị trường” tại hội nghị.

Đánh giá được những cơ hội và thử thách đó, tham luận đã đề ra những nhóm giải pháp vô cùng thiết thực. Cụ thể, doanh nghiệp, hàng hóa Việt để vượt qua rào cản của RCEP cần Tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất-tiêu thụ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hoá; đổi mới công nghệ mềm, chứng nhận tiêu chuẩn tiên tiến; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý mã vạch, QRcode, tem nhãn chống hàng giả,...

Đồng thời, năng lực cung cấp các giải pháp nâng cao chất lượng nông sản của NHONHO như phân tích, kiểm nghiệm, đánh giá – chứng nhận, giám định… của NHONHO cũng đã được ông Hiệp giới thiệu tại Hội nghị.

Những đóng góp của tham luận “Giải pháp để các doanh nghiệp vượt qua rào cản thị trường” đã nhận được sự đánh giá cao của các đơn vị, tổ chức tham gia hội nghị “Hiệp định RCEP & UKVFTA – Cơ hội thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản Việt Nam và khu vực với thị trường thế giới”.

Tin bài và ảnh: Công ty NHONHO