THUYẾT MINH DỰ ÁN SẦU RIÊNG TÂN THỚI

Viện KH&CN Mekong - trực thuộc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO phối hợp cùng Hội Nông dân xã Tân Thới bảo vệ thành công thuyết minh Dự án KHCN "Quản lý và phát triển Nhãn hiệu Sầu riêng Tân Thới huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ"

Ngày 29/5, tại Sở KH&CN thành phố Cần Thơ, đại diện Viện KH&CN Mekong đã bảo vệ thành công dự án trước hội đồng.

Dự án do TS. Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện KH&CN Mekong và ThS. Nguyễn Thanh Vũ - Bí thư xã Tân Thới đồng chủ nhiệm. Khi dự án được triển khai dự kiến sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội: Giúp gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Tân Thới không chỉ thông qua thương lái tại địa phương mà mở rộng ra khu vực, cả nước và quốc tế. Hơn nữa, dự án còn tạo ra công ăn việc làm khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, giảm dần luồng di cư từ nông thôn ra thành thị, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần chuyển biến nhận thức của xã hội đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Đại diện Viện KH&CN Mekong trình bày bảo vệ thuyết minh trước Hội đồng

Thuyết minh của dự án đã được Hội đồng của Sở KH&CN thành phố Cần Thơ duyệt và góp ý phát triển dự án.

Thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến phản biện

Thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến phản biện

Thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến phản biện

Toàn cảnh hội trường

Bài và ảnh: Công ty NHONHO